Organická hnojiva

Půda, původ a základ všech rostlin

Udržování čerstvé, zdravé a na živiny bohaté půdy má zásadní význam pro krásné rostliny ve vaší zahradě a růst na záhonech .

Podlaha je základním prvkem. Dodavatel živin, zásobárna vody a stabilní opora v jednom. Rozhodující však není jen složení půdy, ale i sám zahradník může hodně přispět, pokud si vezme k srdci několik rad a bude se o půdu starat.

Vlastnosti půdy

Bez zdravé půdy nemohou užitkové a okrasné rostliny správně prospívat. Proto byste měli nejprve zjistit, jaké půdní podmínky panují na vaší zahradě. Obecně lze rozlišit čtyři hlavní klasické půdní typy: Písky, bahna, hlíny a jíly. Je logické, že i příslušné půdy mají rozdílné vlastnosti – z hlediska minerálních a organických složek nebo únosnosti.

Zpracovatelnost půd

Půdy lze také rozdělit podle jejich zpracovatelnosti: Písčité půdy se označují jako lehké, zatímco jílovité až hlinité půdy jako těžké.

Lehké, písčité nebo nedostatečně vododržné půdy

lze velmi dobře zpracovat, dobře přenáší vodu a živiny a rychle se zahřívá. Nemohou však uchovávat dostatečné množství vody a živin, což může způsobit “hladovění” rostlin.

Zvýšení obsahu humusu v půdě,

můžete zapracovat kompost nebo organické hnojivo. Podle našeho názoru byste neměli používat minerální hnojiva, protože jejich výroba je někdy velmi energeticky náročná a může vést k zasolení půdy.

Organická hnojiva doplňují zásobu živin pro pěstované plodiny na zahradě. Živiny obsažené v půdě často nejsou k dispozici v optimální formě a množství pro jejich využití. Pouze dodávání živin rostlinám prostřednictvím hnojení umožňuje optimální zásobení rostlin. Hnojení by mělo být přizpůsobeno požadavkům rostliny. Používání našich organických hnojiv optimalizuje výživu rostlin, podporuje jejich růst a zlepšuje výnosy a kvalitu sklizené produkce. Úrodnost půdy se trvale zvyšuje organickým hnojením.

Zásadního zlepšení humusové vrstvy půdy dosáhnete důsledným používáním kompostovaných přírodních hnojiv. Tato hnojiva využívají složité kompostovací procesy k tvorbě humusových sloučenin, které tvoří tzv. trvalý humus.

  • Humus (organická hmota) zlepšuje strukturu půdy a zvyšuje její životnost. Obsah humusu lze zvýšit pomocí přírodních hnojiv a dobře vyzrálých kompostů. Kompost by však měl být zcela prostý patogenů a semen plevelů. Podpořte proto mikroorganismy při přeměně kompostu přidáním vápna nebo speciálních kompostových zákysů.
  • v “těžkých” jílovitých a hlinitých půdách humus výrazně kypří půdu.
  • půda bohatá na humus lépe uchovává živiny ve formě, která je pro rostliny dostupná (důležité zejména pro písčité půdy). Humus také snižuje vyplavování dusíku.
  • Humus ukládá srážkovou vodu – podobně jako houba – ve formě, která je rostlině okamžitě k dispozici; kořeny tak mají v období sucha k dispozici více vody!

Organická hnojiva a urychlovače kompostu:

  • Kompletní hnojivo ORGASAN
  • Organické hnojivo pro rajčata
  • Horn Gries
  • Urychlovač kompostování

Snížení ztrát vody a zvýšení schopnosti půdy zadržovat vodu půdy je vhodné pokrýt záhony mulčovací kůrou.

Těžké, jílovité nebo zhutněné půdy jsou vhodné zejména pro zahradní a krajinářské úpravy jako zásobárny vody a živin. Voda a živiny však nejsou ideálně transportovány, což s sebou nese riziko zamokření. Pokud jsou dlouho vystaveny slunečnímu záření, mohou se také rychle zablátit nebo velmi rychle vyschnout. Přidáním písku nebo kompostu se vytvoří dutiny a propustnost, díky nimž může půda lépe dýchat.

U silně zhutněné půdy půda by měla být zryta před prvními mrazy. Hroudy zeminy by měly zůstat odkryté. V důsledku rozpínání zmrzlé vody mráz “rozpraská” půdu a na jaře se jemně rozpadne. Vyvýšené záhony jsou nejjednodušším způsobem, jak udržet půdu jemnou a kyprou, protože se po nich nechodí.