1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce.

1.1 Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky www.werkzeug-garten.de, a děkujeme vám za váš zájem. V následujícím textu vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat.

1.2 Správcem pověřeným zpracováním údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Deutschland,Tel.: +492293 907999, Fax: +492293 907998, E-Mail: info@holz-jaeger.com. Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3 Správce jmenoval pro tyto webové stránky pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat následujícím způsobem. Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Svenja Jaeger, Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Německo,Tel.: +492293 907999, info@holz-jaeger.com.

1.4 Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na správce) používají tyto webové stránky spojení SSL nebo šifrované spojení SSL. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle řetězce znaků“https:// ” a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud naše webové stránky používáte pouze pro informační účely, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak neposkytujete informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. “soubory protokolu serveru”). Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli webové stránky zobrazit:

– Naše navštívené webové stránky
– Datum a čas v době přístupu
– Množství odeslaných dat v bytech
– Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
– Použitý prohlížeč
– Použitý operační systém
– Použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nebudou předány ani použity jiným způsobem. Vyhrazujeme si však právo následně zkontrolovat protokolové soubory serveru, pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného použití.

3) Soubory cookie

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a aby bylo možné používat určité funkce, používáme na různých stránkách takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, vymažou (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (soubory cookie třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze a hodnoty IP adres v individuálním rozsahu. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie.

V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webových stránek). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také prostřednictvím jednotlivých námi zavedených cookies, zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, a to buď pro účely plnění smlouvy, nebo podle čl.6 odst. 1 lit. f GDPR, abychom zajistili naše oprávněné zájmy na co nejlepší funkčnosti webových stránek a na zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránek.

Můžeme spolupracovat s reklamními partnery, kteří nám pomáhají dělat naše webové stránky pro vás zajímavější. Za tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek na vašem pevném disku ukládají také soubory cookie partnerských společností (soubory cookie třetích stran). Pokud spolupracujeme s výše uvedenými reklamními partnery, budete o používání těchto souborů cookie a rozsahu shromažďovaných informací informováni jednotlivě a odděleně v následujících odstavcích.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Ty naleznete pro příslušné prohlížeče pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Upozorňujeme, že pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

4) Navázání kontaktu

Osobní údaje jsou shromažďovány, když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Které údaje jsou shromažďovány v případě kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně pro účely odpovědi na váš dotaz nebo pro kontaktování vás a související technickou správu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl.6 odst. 1 lit. f GDPR. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl.6 odst. 1 lit. b GDPR. Vaše údaje budou vymazány po konečném zpracování vašeho dotazu; to platí v případě, že z okolností lze vyvodit, že daná záležitost byla definitivně objasněna, a za předpokladu, že neexistuje žádná zákonná povinnost uchovávat údaje v opačném smyslu.

5) Zpracování údajů při otevření zákaznického účtu a při zpracování smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem plnění smlouvy nebo při založení zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Vámi poskytnuté údaje ukládáme a používáme ke zpracování smlouvy. Po ukončení smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na lhůty pro uchovávání daňových a obchodních údajů a po uplynutí těchto lhůt vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud jsme si nevyhradili zákonem povolené další použití údajů, o čemž vás budeme informovat níže.

6) Používání postupů jednotného přihlašování

Připojení k Facebooku

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit a vytvořit si zákaznický účet nebo se zaregistrovat pomocí sociálního pluginu “Facebook Connect” sociální sítě Facebook, který provozuje společnost Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”), v rámci tzv. technologie jednotného přihlášení, pokud máte profil na Facebooku. Sociální pluginy “Facebook Connect” na našich webových stránkách poznáte podle modrého tlačítka s logem Facebooku a nápisem “Přihlásit se pomocí Facebooku” nebo “Připojit se pomocí Facebooku” nebo “Přihlásit se pomocí Facebooku” nebo “Přihlásit se pomocí Facebooku”. Když navštívíte stránku na našem webu, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace získává Facebook informaci, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte profil na Facebooku nebo nejste na Facebooku aktuálně přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny přímo z vašeho prohlížeče na server společnosti Facebook v USA a tam uloženy. Tyto operace zpracování údajů jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Facebook na zobrazování personalizované reklamy na základě vašeho chování při surfování.

Pomocí tohoto tlačítka “Facebook Connect” na našich webových stránkách máte také možnost přihlásit se nebo zaregistrovat na našich webových stránkách pomocí svých uživatelských údajů na Facebooku. Pouze v případě, že jste před registrací udělili výslovný souhlas s výměnou údajů se společností Facebook na základě příslušného oznámení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 1 lit. a GDPR získáváme obecné a veřejně přístupné informace uložené ve vašem profilu, když použijete tlačítko “Facebook Connect” od Facebooku, v závislosti na vašem nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku. Tyto informace zahrnují ID uživatele, jméno, profilový obrázek, věk a pohlaví.

Rádi bychom upozornili, že po změnách zásad ochrany osobních údajů a podmínek používání Facebooku mohou být po udělení souhlasu přeneseny také vaše profilové obrázky, uživatelská ID vašich přátel a seznam přátel, pokud byly v nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku označeny jako “veřejné”. Údaje předané společností Facebook budou uloženy a zpracovány námi za účelem vytvoření uživatelského účtu s potřebnými údaji, pokud jste k tomu společnost Facebook pověřili (titul, jméno, příjmení, adresní údaje, země, e-mailová adresa, datum narození). Naopak údaje (např. informace o vašem surfování nebo nákupním chování) mohou být na základě vašeho souhlasu přeneseny z nás do vašeho profilu na Facebooku.

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy správci uvedenému na začátku tohoto prohlášení.

Facebook Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů “Privacy Shield”, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.
Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích společnosti Facebook o ochraně osobních údajů: http: //www.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přiřadila údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Načítání zásuvných modulů Facebooku můžete také zcela zabránit pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. pomocí aplikace “Adblock Plus” https://adblockplus.org/de/.

7) Funkce komentáře

V rámci funkce komentování na těchto webových stránkách budou kromě vašeho komentáře uloženy a na webových stránkách zveřejněny také údaje o tom, kdy byl komentář vytvořen, a jméno komentátora, které jste zvolili. Vaše IP adresa je rovněž zaznamenána a uložena. IP adresa je ukládána z bezpečnostních důvodů a pro případ, že dotyčná osoba svým komentářem porušuje práva třetích stran nebo zveřejňuje nezákonný obsah. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, pokud by třetí strana vznesla námitku, že váš zveřejněný obsah je protiprávní. Právním základem pro ukládání vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Vyhrazujeme si právo vymazat komentáře, pokud budou třetími stranami označeny za protiprávní.
Jako uživatel se můžete přihlásit k odběru následných komentářů. Obdržíte potvrzovací e-mail, abyste se ujistili, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy (postup dvojitého přihlášení). Právním základem pro zpracování údajů v případě odběru komentářů je čl.6 odst. 1 lit. a GDPR. Z odběru komentářů se můžete kdykoli odhlásit s platností do budoucna; více informací o odhlášení najdete v potvrzovacím e-mailu.

8) Zpracování údajů pro zpracování objednávek

8.1 Za účelem vyřízení vaší objednávky spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří nám zcela nebo částečně pomáhají při plnění uzavřených smluv. Určité osobní údaje jsou těmto poskytovatelům služeb předávány v souladu s následujícími informacemi.

Námi shromážděné osobní údaje budou v rámci zpracování smlouvy předány přepravní společnosti pověřené dodáním zboží, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáváme autorizované úvěrové instituci v rámci zpracování plateb, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb. Pokud využíváte poskytovatele platebních služeb, uvádíme o tom výslovné informace níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR.

8.2 Při plnění smluvních závazků vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno, doručovací adresu a e-mailovou adresu poskytujeme výhradně za účelem doručení zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR námi vybranému přepravnímu partnerovi.

8.3 Předávání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

  • GLS

Pokud je zboží doručováno poskytovatelem přepravních služeb GLS(General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG
, GLS Germany-Straße 1 – 7, DE-36286 Neuenstein), poskytneme vaši e-mailovou adresu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. 1 lit. a GDPR před dodáním zboží za účelem koordinace termínu dodání nebo oznámení o dodání společnosti GLS, pokud jste k tomu v procesu objednávky udělili výslovný souhlas. V opačném případě se pro účely doručování podle čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, předáváme společnosti GLS pouze jméno příjemce a doručovací adresu. Údaje budou předány pouze v případě, že je to nezbytné pro dodání zboží. V takovém případě není možné předem koordinovat termín dodání se společností GLS nebo oznámit dodání.

Souhlas lze kdykoli s účinností do budoucna odvolat u výše uvedeného správce nebo u poskytovatele přepravních služeb GLS.

  • DHL

Pokud je zboží doručováno prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Německo), poskytneme vaši e-mailovou adresu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. 1 lit. a GDPR před dodáním zboží za účelem koordinace termínu dodání nebo oznámení o dodání společnosti DHL, pokud jste k tomu v procesu objednávky udělili výslovný souhlas. V opačném případě se pro účely doručování podle čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, předáváme společnosti DHL pouze jméno příjemce a doručovací adresu. Údaje budou předány pouze v případě, že je to nezbytné pro dodání zboží. V takovém případě není možné předem koordinovat termín doručení se společností DHL nebo oznámit doručení.

Souhlas lze kdykoli s účinností do budoucna odvolat u výše uvedeného správce nebo u poskytovatele přepravních služeb DHL.

  • Hermes

Pokud je zboží doručováno poskytovatelem přepravních služeb Hermes(Hermes Germany GmbH).
Essener Straße 89, D-22419 Hamburk), poskytneme vaši e-mailovou adresu v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR před dodáním zboží za účelem koordinace termínu dodání nebo oznámení o dodání společnosti Hermes, pokud jste k tomu v procesu objednávky udělili výslovný souhlas. V opačném případě se pro účely doručování podle čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, předáváme společnosti Hermes pouze jméno příjemce a doručovací adresu. Údaje budou předány pouze v případě, že je to nezbytné pro dodání zboží. V takovém případě není možné předem koordinovat termín dodání se společností Hermes nebo oznámit dodání.

Souhlas lze kdykoli s účinností do budoucna odvolat u výše uvedeného správce nebo u poskytovatele přepravních služeb Hermes.

8.4 Využívání poskytovatelů platebních služeb (poskytovatelů platebních služeb)

– Paypal

Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo – pokud je to nabízeno – “nákupem na účet” nebo “platbou na splátky” přes PayPal předáváme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen “PayPal”) v rámci zpracování platby. Předání se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR a pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování plateb.

Společnost PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo – pokud je to nabízeno – “nákupem na účet” nebo “platbou na splátky” přes PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na určení vaší platební schopnosti. Společnost PayPal používá výsledek kontroly úvěruschopnosti s ohledem na statistickou pravděpodobnost nezaplacení pro účely rozhodnutí o poskytnutí příslušného způsobu platby. Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. skóre). Pokud jsou ve výsledku úvěrové zprávy uvedeny hodnoty skóre, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet bodových hodnot zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace o ochraně údajů, včetně informací o používaných úvěrových agenturách, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být i nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.

– OKAMŽITĚ

Pokud zvolíte platební metodu “SOFORT”, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo (dále jen “SOFORT”), kterému předáme vaše údaje poskytnuté během procesu objednávky spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. 1 lit. b DSGVO k předání. Sofort GmbH je součástí skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko). Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb poskytovateli platebních služeb SOFORT, a to pouze v rozsahu, který je pro tento účel nezbytný. Další informace o ustanoveních společnosti SOFORT týkajících se ochrany údajů můžete získat na této internetové adrese: https: //www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9) Využití sociálních médií: sociální pluginy

9.1 Zásuvné moduly Facebook s řešením Shariff

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy (dále jen “pluginy”) sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen “Facebook”).
Abychom zvýšili ochranu vašich údajů při návštěvě našich webových stránek, nejsou tato tlačítka plně integrována do stránky jako pluginy, ale pouze pomocí odkazu HTML. Tento typ integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku našich webových stránek obsahující taková tlačítka nedojde k žádnému spojení se servery Facebooku. Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno prohlížeče a vyvolá se stránka Facebooku, kde můžete se zásuvnými moduly pracovat (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů).
Facebook Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů “Privacy Shield”, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.
Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích společnosti Facebook o ochraně osobních údajů: http: //www.facebook.com/policy.php.

9.2 Zásuvné moduly Google+ jako řešení Shariffu

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy (dále jen “pluginy”) sociální sítě Google+, kterou provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen “Google”).

Abychom zvýšili ochranu vašich údajů při návštěvě našich webových stránek, nejsou tato tlačítka plně integrována do stránky jako pluginy, ale pouze pomocí odkazu HTML. Tento typ integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku našich webových stránek obsahující taková tlačítka nedojde k žádnému spojení se servery Google+. Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno prohlížeče a vyvolá se stránka Google+, kde můžete se zásuvnými moduly pracovat (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů).

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů “Privacy Shield”, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Google, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích společnosti Google o ochraně osobních údajů: https: //www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

9.3 Zásuvný modul Twitter jako řešení Shariffa

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy (dále jen “pluginy”) mikroblogovací služby Twitter, kterou provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen “Twitter”).

Abychom zvýšili ochranu vašich údajů při návštěvě našich webových stránek, nejsou tato tlačítka plně integrována do stránky jako pluginy, ale pouze pomocí odkazu HTML. Tento typ integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku našich webových stránek obsahující taková tlačítka nedojde k žádnému spojení se servery Twitteru. Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno prohlížeče a vyvolá se stránka Twitteru, kde můžete se zásuvnými moduly pracovat (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů).

Twitter Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů “Privacy Shield”, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Twitter, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: https: //twitter.com/privacy.

10) Využití sociálních médií: videa

Používání videí na YouTube

Tyto webové stránky používají funkci vkládání YouTube k zobrazení a přehrávání videí od poskytovatele “YouTube”, který patří společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Zde se používá rozšířený režim ochrany dat, který podle poskytovatele iniciuje ukládání informací o uživateli pouze při přehrávání videa (videí). Pokud je spuštěno přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel “YouTube” používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatele. Podle informací od společnosti “Youtube” se tyto údaje používají mimo jiné k zaznamenávání statistik videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a prevenci zneužívání. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše data po kliknutí na video přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byl váš profil na YouTube spojen s vaším profilem, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a analyzuje je. Takové hodnocení se provádí zejména v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google v oblasti zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu jejích webových stránek na základě potřeb. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube.
Bez ohledu na přehrávání vložených videí je při každém přístupu na tyto webové stránky navázáno spojení se sítí Google “DoubleClick”, což může bez našeho vlivu vyvolat další operace zpracování dat.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů “Privacy Shield”, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.
Další informace o ochraně osobních údajů na serveru YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy.

11) Služby webové analýzy

Google (Universal) Analytics

– Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Služba Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně zkrácené IP adresy) jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics výhradně s rozšířením “_anonymizeIp()”, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímé osobní odkazy. V rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru bude vaše IP adresa zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. V těchto výjimečných případech se toto zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Jako alternativu k zásuvnému modulu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz, abyste nastavili soubor cookie pro odhlášení, který zabrání službě Google Analytics v budoucnu shromažďovat údaje na těchto webových stránkách (tento soubor cookie pro odhlášení funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, musíte na tento odkaz kliknout znovu): Deaktivujte službu Google Analytics

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů “Privacy Shield”, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.
Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

– Google Universal Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Služba Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně zkrácené IP adresy) jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics výhradně s rozšířením “_anonymizeIp()”, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímé osobní odkazy. V rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru bude vaše IP adresa zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. V těchto výjimečných případech se toto zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Jako alternativu k zásuvnému modulu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz, abyste nastavili soubor cookie pro odhlášení, který zabrání službě Google Analytics v budoucnu shromažďovat údaje na těchto webových stránkách (tento soubor cookie pro odhlášení funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, musíte na tento odkaz kliknout znovu): Deaktivujte službu Google Analytics

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů “Privacy Shield”, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.
Tyto webové stránky také používají službu Google Analytics pro analýzu návštěvnosti napříč zařízeními, která se provádí prostřednictvím ID uživatele. Analýzu vašeho používání napříč zařízeními můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu v části “Moje údaje”, “Osobní údaje”.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

12) Nářadí a různé

12.1 Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google (API) od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních (pozemních) map za účelem vizualizace geografických informací. Použití této služby vám ukáže naši polohu a usnadní vám naše nalezení.
Informace o vašem používání našich webových stránek (např. vaše IP adresa) se přenášejí na servery společnosti Google v USA a ukládají se tam, jakmile vstoupíte na podstránky, na kterých je integrována mapa Google Maps. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, jehož prostřednictvím jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byl váš profil spojen s profilem Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a analyzuje je. Takové hodnocení se provádí zejména v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google v oblasti zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu jejích webových stránek na základě potřeb. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů “Privacy Shield”, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.
Pokud nesouhlasíte s budoucím předáváním svých údajů společnosti Google při používání Map Google, máte také možnost zcela deaktivovat webovou službu Mapy Google vypnutím aplikace JavaScript v prohlížeči. Mapy Google, a tedy ani zobrazení mapy na těchto webových stránkách, nelze v tomto případě použít.

Podmínky používání společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, další podmínky používání Map Google najdete na adrese https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Map Google najdete na webových stránkách společnosti Google (“Zásady ochrany osobních údajů Google”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13.2 Webová písma Google

Tyto stránky používají tzv. webová písma poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) pro standardizované zobrazení písem. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

K tomuto účelu se musí používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. Společnost Google se tak dozví, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google je v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije váš počítač standardní písmo.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů “Privacy Shield”, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.
Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

14) Práva subjektu údajů

14.1 Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává rozsáhlá práva subjektu údajů (právo na přístup a zásah) vůči správci v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, o kterých vás informujeme níže:

– Právo na informace podle čl. 15 GDPR: Máte právo zejména na informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, o plánované době uchovávání nebo o tom, jak dlouho budou uchovávány. kritériích pro určení doby uložení, na existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování, stížnost u dozorového úřadu, na původ vašich údajů, pokud nebyly získány od vás, na existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně na smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na vás, jakož i na právo být informován o zárukách podle čl. 46 GDPR, pokud jsou vaše údaje předávány do třetích zemí;

– Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů, které se vás týkají, a/nebo na doplnění vašich neúplných údajů, které uchováváme;

– Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR: Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky čl. 17 odst. 1 GDPR. 1 GDPR. Toto právo však neexistuje, zejména pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

– Právo na omezení zpracování v souladu s čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, dokud je ověřována přesnost vašich údajů, kterou zpochybňujete, pokud odmítáte vymazat vaše údaje z důvodu neoprávněného zpracování údajů a místo toho požadujete omezení zpracování vašich údajů, pokud potřebujete vaše údaje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků poté, co tyto údaje po dosažení účelu již nepotřebujeme, nebo pokud jste vznesli námitku z důvodů vaší konkrétní situace, dokud ještě není jasné, zda převažují naše oprávněné důvody;

– Právo na informace podle čl. 19 GDPR: Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování u správce, je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.

– Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci, pokud je to technicky proveditelné;

– Právo odvolat souhlas udělený podle čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. V případě odvolání údaje okamžitě vymažeme, pokud se další zpracování nebude zakládat na právním základu pro zpracování bez oprávnění. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním;

– Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

14.2 PRÁVO NA NÁMITKU

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVÁNÍ ZÁJMŮ NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINKEM DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.
POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO NA DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ, POKUD MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU. MŮŽETE UPLATNIT NÁMITKU, JAK JE POPSÁNO VÝŠE.
POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU.

15) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se řídí příslušnou zákonnou dobou uchovávání (např. doba uchovávání podle obchodního a daňového práva). Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy a/nebo pokud již nemáme oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání.

Stav: 31.12.2018

Doplněk služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. (“Google”). Služba Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa nejprve zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz.
Soubor cookie pro odhlášení je nastaven tak, aby se zabránilo budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete v podmínkách služby Google Analytics nebo v přehledu služby Google Analytics. Rádi bychom upozornili, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód “gat._anonymizeIp();”, který zajišťuje anonymní sběr IP adres (tzv. maskování IP).

reCAPTCHA

K ochraně vašich dotazů prostřednictvím internetového formuláře používáme službu reCAPTCHA od společnosti Google Inc.. (Google). Dotaz slouží k rozlišení, zda je vstup proveden člověkem, nebo zda byl zneužit automatizovaným, strojovým zpracováním. Dotaz zahrnuje odeslání IP adresy a dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem budou vaše údaje předány společnosti Google a tam použity. V členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru však společnost Google vaši IP adresu předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání této služby. IP adresa odeslaná prohlížečem v rámci reCaptcha nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Na tyto údaje se vztahují odchylná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Informace o zpracování údajů v souvislosti se službou Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited. Pokud se správce odpovědný za zpracování údajů na těchto webových stránkách nachází mimo Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarsko, provádí zpracování údajů Google Analytics společnost Google LLC. Společnosti Google LLC a Google Ireland Limited jsou dále označovány jako “Google”.

Služba Google Analytics používá takzvané “cookies”, textové soubory, které se ukládají v počítači návštěvníka webových stránek a umožňují analyzovat používání webových stránek návštěvníkem. Informace vygenerované souborem cookie o používání těchto webových stránek návštěvníkem (včetně zkrácené IP adresy) se obvykle přenášejí na server společnosti Google a tam se ukládají.

Služba Google Analytics se na těchto webových stránkách používá výhradně s rozšířením “_anonymiseIp()”. Toto rozšíření zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje možnost přímých osobních odkazů. IP adresa společnosti Google bude v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená příslušným prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.

Z pověření provozovatele webových stránek bude společnost Google používat shromážděné informace k analýze používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Oprávněný zájem na zpracování údajů spočívá v optimalizaci těchto webových stránek, analýze jejich používání a úpravě obsahu. Zájmy uživatelů jsou dostatečně chráněny pseudonymizací.

Google LLC. nabízí záruku dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů na základě standardních smluvních doložek. Odeslané údaje spojené se soubory cookie, identifikátory uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamními ID se po 50 měsících automaticky vymažou. Údaje, u nichž skončila doba uchovávání, se automaticky mažou jednou za měsíc.

Shromažďování údajů službou Google Analytics může návštěvník stránek zabránit úpravou nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách. Proti shromažďování a ukládání IP adresy a údajů generovaných soubory cookie můžete také kdykoli vznést námitku s platností do budoucna. Příslušný doplněk prohlížeče lze stáhnout a nainstalovat na následujícím odkazu: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Návštěvník webových stránek může zabránit shromažďování údajů službou Google Analytics na těchto webových stránkách kliknutím na následující odkaz. Při návštěvě těchto webových stránek je nastaven opt-out cookie, který zabraňuje budoucímu shromažďování údajů.

Další informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitek naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google(https://policies.google.com/privacy) a v nastavení zobrazování reklam společností Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

K ochraně vašich dotazů prostřednictvím internetového formuláře používáme službu reCAPTCHA od společnosti Google LLC (Google). Dotaz slouží k rozlišení, zda je vstup proveden člověkem, nebo zda byl zneužit automatizovaným, strojovým zpracováním. Dotaz zahrnuje odeslání IP adresy a dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem budou vaše údaje předány společnosti Google a tam použity. V členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru však společnost Google vaši IP adresu předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání této služby. IP adresa odeslaná prohlížečem v rámci reCaptcha nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Na tyto údaje se vztahují odchylná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.